لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگين سامان

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگين سامان در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت :
مدیر صندوق : شركت كارگزاري بانك سامان
متولی صندوق : موسسه حسابرسي شاخص انديشان
ضامن نقد شوندگی : بانك سامان
ضامن سودآوری : ندارد
مدیران سرمایه گذاری :
حسابرس : موسسه حسابرسي بهراد مشار
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٢٣/٠٥/١٣٩٧)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ١,٨٩٢,٨٠١,٦٧٨,٠٦٤
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠١٣,٩٧٨
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠١٠,٣٩٦
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٩٠٠,٤٤٦
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ١,٨٧٣,٣٢٧